Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

URLADAM tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak hizmet kalitesini artırmak, Şirketin, Veri Sahibi’nin ve çalışan veya misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuata uygun olarak cafe, salonlar, misafirhane, açık alanlar, otopark, güvenlik kulübesi, bina dış cepheleri ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile Kişisel Veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket tarafından şirket girişlerinde ve şirket içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’na, 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Genelge’ye, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ,ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

URLADAM tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alınması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Kurum meşru menfaatine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

KVK Düzenlemelerine Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

URLADAM kampüsü, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kişisel veriler, binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.