URLADAM’I TANIYIN

Urla Dam'ın hikayesi....

İnsan hikayesi olan bir canlıdır. Hikayesi olmayan hayatın keyifsiz ve anlamsız olduğunu düşünenlerdeniz.

Urladam bunu kendine şiar edinen bir yer olmak istiyor.

Ne yazık ki kültür ve sanat faaliyetleri pahalı işlerdir. Seçkin ve belki herkesin rahatça ulaşamayacağı türden şeylerdir. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Evet, işimiz seçkin ve benzersiz olsun ama bir yandan sokaktaki insanın da işine yarasın. Ana omurgasını okullaşmak, okul olmak teşkil etsin. Bir hafızanın parçası olsun, kendi hikayesini kursun. Biz de bunun yaratıcılarından biri olarak gelip geçelim buradan. Biz de buraya gelip bir zamanlar kurucusu olduğumuz bu yerde bir atölyeye katılalım. Yurt dışından gelen bir yönetmenin dinleyicisi olalım. Buradan yapılan bir yayını dinleyelim. Bizim bir tanıdığımız ya da oğlumuz kızımız da gelsin buradaki aşçılık okulunda şefin verdiği bir derse katılsın, soğan doğramayı öğrensin, buradaki otun kıymetini bilsin.

Hayallerimizin temelinde okullaşmak, okul olmak, hafıza olmak var. Yedisinden yetmişine herkesin rahatça katılacağı, kendince bilgi terekesine bir şeyler ekleyebileceği bir yer olsun istiyoruz. Hiç öyle yukarıdan hedef kitle tespit etmiş, kendine göre müşteri profili oluşturmuş bir yer değiliz. Kapımız ardına kadar herkese açık!

Urladam benzersiz bir yer olsun istiyoruz. Böyle bir şeyin parçası olduğumuz için de ileride anlatacak hikayemiz olsun!